Enviaments i devolucions.

Enviament del paquet

Les comandes realitzades al web www.thewaiigo.com seran enviades a l’adreça de domicili facilitada pel client durant el procés de compra, per la companyia de missatgeria «Correos» amb web de contacte: http://www.correos.com/.

Mitjançant el servei prestat per correus de seguiment d’enviament, el client podrà saber l’estat de la seva comanda mitjançant el número de comanda facilitat al correu electrònic enviat de confirmació de comanda introduint-lo a la cerca del web que és propietat de correus: http://www.correos.com/

The waiigo realitza enviaments a:

- Espanya incloent Les Illes Balears, Ceuta i Melilla.

- Tots els països membres de la Unió Europea.

Com tots els enviaments són  certificats, no s’acceptaran comandes amb entrega a l’apartat de correus.

The waiigo aconsella que el client faciliti una adreça per a l’enviament del producte on pugui ser entregat dins l’horari laboral habitual.

Tots els enviaments  dels productes disponibles s’entregaran a l’empresa de missatgeria en un període d’1 a 3 dies laborables des del moment de la confirmació del pagament del producte. 

Els productes personalitzats d’estampació d’imatge s’entregaran en un període de 5 a 7 dies laborables.

Un cop sigui entregada la comanda a l’empresa de missatgeria, el termini mitjà d’arribada de l’enviament certificat és:

-          Espanya d’1 a 5 dies laborables.

-          Europa de 2 a 7 dies laborables.

(Els terminis d’entrega són càlculs estimats d’entrega i poden variar en més o menys temps depenent directament de l’empresa d’enviament, en aquest cas Correos).

En cas de que hi hagi un venciment dels 20 dies laborals sense rebre l’enviament de la comanda, the waiigo reemborsarà el preu íntegre de la comanda abonat pel client.

L’horari d’entrega serà de dilluns a divendres de 9:00 h a 20:00 h. És aconsellable facilitar un número de telèfon útil al moment de la compra per si es precisa contactar amb el client.

L’empresa de missatgeria realitzarà un màxim de dos intents d’entrega. Si després d’aquests intents no és possible realitzar l’entrega, aquest serà emmagatzemat a l’oficina de correus més propera al domicili de l’adreça d’entrega. Romandrà a l’espera de la seva recollida per part del client durant 15 dies laborables avisant el client de la seva recepció a l’oficina de correu. En el cas que no es recollís la comanda en el termini d’espera establert, la comanda serà tornada a The Waiigo. Un cop rebuda, es contactarà amb el destinatari per una tercera entrega amb el cost corresponent a càrrec del client.

Cada entrega es considera efectuada en el moment que l’empresa de transports posa el producte a disposició del client o persona autoritzada per aquest, informant a the waiigo a través del sistema de control usat per l’empresa de transports.

Correspon al destinatari comprovar els enviaments quan arriben, expressar-ne dubtes i presentar totes les reclamacions que consideri oportunes, i podrà rebutjar el paquet si aquest presenta indicis clars d’haver estat obert o si mostra deteriorament.

Les observacions o reclamacions s’han de fer arribar a l’empresa de transports i a thewaiigo mitjançant el correu ostomyover@thewaiigo.com amb l’assumpte «Error en l’entrega de la comanda»  i una descripció del motiu de la devolució d’aquest, en anglès o castellà, així com el número de comanda i factura facilitades prèviament The waiigo dins d’un termini de les primeres 24 hores d’haver rebutjat l’enviament.

Devolucions

Tots els clients disposen d’un dret de retractació de 14 dies naturals, com estableix el  RDL 1/2007, de 16 de novembre. Per a realitzar la devolució s’haurà d’informar per correu electrònic a ostomycover@thewaiigo.com dels objectes tornats així com també del número de comanda.  

Característiques de devolució de productes:

-  Els productes tornats han de conservar totes les parts enviades, l’embalatge, etiquetes, papers i promocions.

- NO PODEN HAVER ESTAT USATS, perquè els productes que es venen a través de  www.thewaigo.com són considerats d’ús íntim. No s’acceptaran devolucions de les peces usades.

La devolució ha de realitzar-se per CORREU CERTIFICAT per entregar directament a l’adreça «Apartat de correus 2066 CP: 08917 Badalona, Barcelona. España.»  A través d’una empresa de paqueteria especialitzada escollida pel client.

En cas que el producte entregat sigui defectuós o incorrecte, els costos i riscos vinculats a la reva devolució un cop sigui recollit el producte seran a càrrec de the waiigo, el qual enviarà a un professional d’una empresa d’enviament a recollir el producte a l’adreça que indiqui el soci, tenint present que la base dels costos d’enviament només es reintegrarà en cas que es reculli la totalitat de la comanda. 

El reemborsament al compte del client s’efectuarà en el menor termini possible a partir de la recepció dels productes per part de The waiigo. La devolució dels productes donarà lloc a un reemborsament igual al preu de compra del producte/s tornat/s deduït/s.

Garantia i Servei Postvenda

The waiigo garanteix la integritat i similitud del producte adquirit a través de la pàgina web www.thewaiigo.com i podran ser tornats a càrrec de the waiigo sota els termes i formes de devolució explicats en l’apartat «devolucions»  d’aquesta pàgina.

The waiigo no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, que puguin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

La responsabilitat de the waiigo quedarà limitada, en qualsevol cas, a l’import de la comanda i no es veurà compromesa per errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s’hagin pres totes les precaucions necessàries pel que fa a la presentació dels productes.

The waiigo ofereix per a tots els seus clients un servei de postvenda encarregat de tramitar qualsevol dubte o deficiències als productes venuts a través  de  www.thewaiigo.com. Per cap pregunta o sol·licitud d’informació, el client pot posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client d’   ostomycover@thewaiigo.com.