AVÍS DE PRIVACITAT

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari als formularis que puguin existir al lloc web, The Waiigo compleix la normativa vigent establerta a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i demés legislació que la desenvolupa i informa al soci que les dades referides seran incloses als fitxers automatitzats sota la responsabilitat i titularitat de la companyia The Waiigo i empreses del Grup, deixant el soci el seu consentiment mitjançant l’acceptació de les Condicions Generals de contractació d’aquest tractament.

The Waiigo recull determinades dades personals introduïdes per l’usuari al formulari per a formalitzar la compravenda dels productes. The Waiigo tractarà aquestes dades per a la facturació i enviament del producte. En cap cas les dades recollides seran facilitades a terceres empreses de venda online ni publicitàries ni usades per a l’enviament de correus relacionats amb el web, ja siguin publicitaris, ofertes, actualitzacions amb el previ consentiment de l’usuari acceptant-ho a l’hora de formalitzar la compra o seleccionant-ho directament al web o mitjançant el correu electrònic.

Les comunicacions de possibles ofertes publicitàries o actualitzacions es realitzaran per correu electrònic facilitat per l’usuari, el qual podrà cancel·lar en qualsevol moment la subscripció enviant un correu electrònic a  ostomycover@thewaiigo.com indicant la seva petició de no rebre més comunicats no relacionats amb la seva comanda.

Per al correcte compliment dels seus serveis, www.thewaiigo.com ha de facilitar determinades dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon, etc.) a l’empresa transportista que col·labora amb la prestació del servei. En qualsevol cas les dades que es faciliten són aquelles estrictament necessàries per a l’activitat que s’hagi de realitzar.

L’usuari que introdueixi les seves dades personals als diferents formularis d’alta té la facultat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, sol·licitant-ho per correu postal a The Waiigo, apartat de correus 2066 CP: 08917 Badalona, Barcelona, Espanya incloent una còpia del DNI, o document identificatiu equivalent, del titular de les dades. O bé , mitjançant correu electrònic a ostomycover@gmail.com aportant la mateixa documentació que al comunicat per correu postal.  

The Waiigo assegura la total confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, així com la protecció de les mateixes previstes al Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. The Waiigo no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin d’un atac o d’un accés no autoritzat als sistemes de tal forma que sigui impossible detectar per les mesures de seguretat implantades, o bé quan sigui per una falta de diligència del soci pel que fa a la guàrdia i custodia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

The Waiigo no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, en especial, dels serveis i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

Informació sobre els productes

Les descripcions dels productes oferts per The Waiigo es corresponen amb les característiques reals dels producte i compleixen una funció informativa. The Waiigo posa a disposició dels seus usuaris un servei d’atenció al client que podrà ampliar la informació dels productes oferts i podrà aclarir els dubtes o discrepàncies que puguin presentar-se durant i després de la venta.