CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol de 2002, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: la persona  titular de www.thewaiigo.com  és Víctor López Barrientos (a partir d’ara the waiigo), amb el domicili al Carrer Catalunya  número 44, amb DNI: 47270830B, correu electrònic de contacte: ostomycover@thewaiigo.com.

L’accés i/o ús d’aquest portal de “the waiigo” atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’accés i/o ús, les Condicions Generals de contractació aquí reflectides. 

www.thewaiigo.com  proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades d’Internet (a partir d’ara, “els continguts”) pertanyents a  The waiigo o tercers als que l’USUARI pot tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal.

L’USUARI  es compromet a:  

-      Fer un ús adequat dels continguts i serveis, a no usar-los per a activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic ; provocar danys als sistemes físics i lògics del portal, dels seus proveïdors o de terceres pesones, introduir o difondre virus a la xarxa; intentar accedir, i en el seu cas, usar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.  

 -       En el cas que es registrin i/o aportin informació, aquesta serà veraç i lícita.

- En el cas de rebre una contrasenya per a l’accés als serveis del portal, l’usuari serà responsable d’aquesta.

- En el cas de realitzar una compra, afirma ser una persona d’edat i amb plena capacitat per contractar els serveis del portal.

- Respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de titularitat de The waiigo.

-  Haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions Generals de Contractació.   

The waiigo es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona o que no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, The Waiigo no serà responsable de les opinions dels usuaris als fòrums, xats i altres eines de participació.

Les presents Condicions de contractació estan subjectes a allò disposat a la Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, el RDL 1/2007, del 16 de novembre, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, del 17 de desembre de 1999, pel que es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, del 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.


The waiigo es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals de contractació en qualsevol moment, sense la necessitat de comunicar-ho prèviament al soci, que en qualsevol cas, és l’únic responsable de revisar-les com a requisit previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través de la pàgina web  www.thewaiigo.com . En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals de contractació que estiguin exposades al web quan el soci adquireixi els productes corresponents.