Informació sobre els productes

Les descripcions dels productes oferts per The Waiigo es corresponen amb les característiques reals dels productes i compleixen una funció informativa. The Waiigo posa a disposició dels seus usuaris un servei d’atenció al client que podrà ampliar la informació respecte als productes oferts i podrà aclarir els dubtes o discrepàncies que pogueren presentar-se durant i després de la venda.

Modalitats de comandes

Els usuaris podran realitzar les seves comandes a través de l’aparador de www.thewaiigo.com Per això han de garantir que estan totalment autoritzats a usar la targeta o compte de pagament subministrat. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a The Waiigo. Les dades arxivades per the waiigo constitueixen la prova de totes les transaccions realitzades entre the waiigo i els seus clients. The waiigo confirmarà al client, en un termini màxim de 24 hores, que la seva comanda ha estat registrada.

La informació contractual serà facilitada per The Waiigo al client a través de la direcció de correu electrònic facilitat pel client a l’hora de realitzar la comanda. Les dades facilitades no seran usades per a l’enviament de cap informació aliena a la comanda realitzada pel client, sense el consentiment explícit del client de rebre actualitzacions i ofertes del web www.thewaiigo.com acceptant l’opció de rebre aquesta informació a l’hora de formalitzar la comanda o expressant-ho via correu electrònic a ostomycover@gmail.com

Preus

Els preus dels productes exposats s’indiquen amb tots els impostos inclosos, així com els costos de preparació. L’enviament dels productes s’aplica i es mostra un cop afegida la comanda a la cistella de compra.

El càlcul dels costos d’enviament es realitza en funció d’una base genèrica, més la inclusió de cada article.

The waiigo es reserva el dret de modificar aquests preus en qualsevol moment, no obstant, els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment del registre de les comandes (sempre i quan no hi hagi errates i quedin productes). En cas que aquestes modificacions derivessin en l’anulació de la comanda o del producte, o en un reintegrament cap el comprador, seria notificat immediatament per correu electrònic o telèfon mòbil o correu postal. 

L’enviament del producte es realitzarà un cop que el pagament íntegre del producte sigui confirmat, essent iniciat així el procés d’enviament del producte i avís mitjançant correu electrònic al client de la confirmació de la comanda.

The waiigo es reserva el dret de refusar qualsevol comanda d’un soci amb el qual existeixi un litigi o tingui dubtes raonables sobre la legitimitat d’aquest.

Disponibilitat dels productes

The waiigo garanteix els seus usuaris un stock mínim de cadascun dels productes que es troben disponibles al web www.thewaiigo.com , no essent visibles els productes sense stock o informant clarament de la manca d’stock evitant confusions o errors.

En cas de produir-se qualsevol error d’informació o web i es realitzés una comanda d’un o diversos articles en aquell moment esgotats, un cop realitzada la comanda i abans del final del procés d’enviament de la venda en qüestió, el client serà informat per correu electrònic o telèfon de l’enviament parcial o de l’anul·lació de la seva comanda.

Si ja s’hagués efectuat la càrrega al compte en el moment de donar la informació relativa a la manca de disponibilitat del producte, es realitzarà un reemborsament pels imports corresponents, informant al soci sobre aquest mitjançant l’enviament d’un correu. Un cop iniciat aquest procediment, the waiigo procedirà al reintegrament de l’import satisfet pel soci a través del mitjà de pagament que s’usà per a la compra.

Pagament

El pagament de les compres es pot realitzar mitjançant targeta de crèdit, PayPal o Targeta Regal. L’import de les compres serà carregat al compte del client un cop sigui rebuda la confirmació de l’autorització per la passarel·la de pagament. Si es produís un refús del banc o PayPal, la comanda serà anul·lada de forma automàtica. Si una compra s’ha realitzat sense errors i el client exigeix retrocedir una càrrega a la seva entitat de pagament, aquest haurà de rescabalar a the waiigo pels danys i perjudicis ocasionats amb motiu d’aquest retrocés abonant els costos d’enviament i devolució del producte, així com qualsevol càrrega extra bancària i d’enviaments ocasionats per aquesta anul·lació improcedent.