PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En conformitat amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol i altres legislacions aplicables informem que aquest lloc web www.thewaiigo.com és propietat de Víctor López Barrientos  DNI: 47270830B.

The waiigo com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina i dels elements i llicències que hi conté. Tots els drets reservats.

En virtut d’allò disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada en disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb objectius comercials, en qualsevol dels seus suports i mitjans tècnics, sense l’autorització de the waiigo .

L’USUARI podrà visualitzar els elements del portal i imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de the waiigo.

Les fundes per a ostomia  presentades per a la venda en aquest web www.thewaiigo.com  es troben registrades a nivell europeu amb número d’expedient 003025857-0001. Qualsevol reproducció total o parcial d’aquest producte serà perseguida i denunciada a les autoritats pertinents en cada cas.

La marca comercial  de “THE WAIIGO” es troba registrada a nivell europeu amb el  número d’expedient 015162274. Qualsevol reproducció total o parcial d’aquest producte serà perseguida i denunciada a les autoritats pertinents en cada cas.

ENLLAÇOS

En cas que a nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a d’altres llocs d’Internet  The waiigo no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas the waiigo assumirà cap responsabilitat pels continguts de cap enllaç d’un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de cap material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.